Valentin Quintus Nicolescu

2009

2015

Valentin Quintus Nicolescu
2015

 In my article I will try to examine some methodological assumptions proposed by Anthony D. Smith regarding the study of nations and nationalisms and discuss the relation between the ethnie and nation in his work in order to asses the implications they have on the wider theoretical model proposed by ethno-symbolism.

2016

Valentin Quintus Nicolescu
2016

 În acest articol îmi propun abordarea unei discuții particulare din punctul de vedere al construcției teoretice marxiste, mai precis cea referitoare la modul de producție asiatic, relevantă din două puncte de vedere: mai întâi datorită faptului că reprezintă una dintre limitele explicative auto-asumate ale teoriei marxiste și, în al doilea rând, pentru că deschide o direcție ce face referire directă la forma pe care marxism-leninismul a luat-o în demersul său practic de edificare a socialismului de stat dar totodatã ridică și problema locului și rolului pe care ideologia l-a avut în URSS și mai apoi în rândul statelor și partidelor comuniste din Europa de Est, oferind un bun exemplu privind construcția ideologiei în marxism-leninism.

Acest articol este structurat pe mai multe paliere. Mai întâi, cel al viziunii teoretice a lui Marx privind modul de producție asiatic, unde voi prezenta critic principalele dimensiuni și caracteristici ale conceptului, în același timp subliniind limitele teoretice ale abordării explicative marxiste. Apoi voi analiza principalele dezvoltări ale teoriei, reprezentate de lucrările lui Wittfogel și Krader pentru ca, mai apoi, să sintetizez trăsăturile modului de producție asiatic și să discut relevanța sa în raport cu studiul ideologiei la Marx. Într-un ultim pas, voi aborda problema din perspectiva sugerată de Wittfogel, a paralelei dintre despotismele orientale și totalitarismul comunist, ilustrând printr-un studiu de caz privind istoria conceptului în teoria sovieticã și cea chinezã felul în care modul de producție asiatic a fost interpretat și construit ideologic.

2017

Andrei TARANU
Valentin Quintus NICOLESCU
2017

 Our article focuses on the reproductive dynamics of the populist nationalist discourse present in Romanian social media. We are particularly interested in exploring the possible emergence of a specific Eastern-European type of right wing populism, reflected by the authoritarian politics professed by Viktor Orban, Andrej Duda, Robert Fico or, in Romania, Traian Bãsescu and the PMP (Popular Movement Party). Thus, in the first part of our article we are exploring the main theoretical discussions regarding populism in general and its Eastern European manifestation in particular. In the second part we are proposing a