O perspectivă asupra deciziei colective în cadrul obștilor devălmașe